Lydia Janssen | Arbeidsrecht en sociale zekerheid Bronnenboek | 3e druk | Boom Juridische uitgevers

Over het studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem is een eenvoudig hulpmiddel om de vorderingen van uw studenten te volgen. U kunt snel zien wie er gebruikmaken van de cursus en hoeveel er wordt geoefend met de vragen.

 

De docentcode

Deze viercijferige code ontvangt een docent na aanvraag van een docentenaccount samen met de inloggegevens. Het studentvolgsysteem werkt pas zodra studenten de viercijferige code hebben ontvangen van hun docent en hebben ingevuld in hun studentenaccount.

Daarmee wordt de koppeling tussen student en docent bewerkstelligd.  > Docentcode.

 

Wat ziet u?

U ziet een progressieoverzicht van uw studenten. Daarin staat het percentage vragen dat uw studenten hebben gemaakt. Tevens is het mogelijk om de resultaten van een student te wissen, zodat de vragen opnieuw gemaakt kunnen worden. Met het aantal pogingen (kolom Poging) wordt duidelijk of de resultaten een keer gewist zijn.

 

 

De percentages geven een globale indicatie of en in welke mate er is geoefend.

 

Wilt u meer details?

In dat geval kunt u kunt een gedetailleerd rapport opvragen:

 

Details meerkeuzevragen

 

Hier ziet u in dit voorbeeldoverzicht van Blok 1, Hoofdstuk 2 dat student Mehmed drie vragen heeft beantwoord, waarvan twee goed.

 

Excel-sheet met vorderingen

U kunt de vorderingen ook in Excel downloaden. Dat overzicht ziet er ongeveer hetzelfde uit. U ziet de studenten en hun resultaten. Alleen de mouse-overfuncties werken niet in de Excelsheets; u kunt de teksten van de vragen en gegeven antwoorden dan niet zien.

 

Studenten verwijderen uit overzicht

Als studenten klaar zijn met de cursus, of als u ze niet meer wilt zien in uw overzicht, dan kunt u ze verwijderen met de archiveerfunctie.