Lydia Janssen | Arbeidsrecht en sociale zekerheid Bronnenboek | 3e druk | Boom Juridische uitgevers

Over de auteurs

Mr. Lydia Janssen heeft een serie bronnenboeken geschreven, bestemd voor het juridisch onderwijs in het mbo. Zij werkte jarenlang als docent recht o.a. aan de politieschool in Leusden en de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Momenteel is zij werkzaam als opleider en adviseur in de (jeugd)zorg.

De meerkeuzevragen op deze website zijn geschreven door mr. Paul Bles, voorheen docent juridisch bij het Florijn College in Breda en tegenwoordig freelance toetsontwikkelaar.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor docenten en studenten die een juridische opleiding volgen in het mbo.

 

Over arbeidsrechtensocialezekerheid.nl

Op deze website vind je aanvullend materiaal behorend bij Arbeidsrecht en sociale zekerheid Bronnenboek van mr. Lydia Janssen. Het materiaal bestaat uit meerkeuze vragen. Deze zijn te vinden op het studentgedeelte van de site. Daarnaast kun je bij het online boek door de digitale versie van het boek bladeren.

 

Docenten zien, als ze ingelogd zijn op de website, direct de antwoorden bij vragen.

Over het boek

Arbeidsrecht en sociale zekerheid Bronnenboek maakt de lezer op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

 

Het blok Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst: gezag, arbeid en loon; de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst; de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst; de wetgeving over arbeidstijden; arbeidsomstandigheden; medezeggenschap; zorgverlof en vakantie; en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit blok beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer.

 

Het blok Sociale zekerheid bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt de juridische basis gelegd voor een goed begrip van de sociale zekerheid. In dit deel worden kernbegrippen van het bestuursrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingenrecht en de privacywetgeving beschreven. Gekozen is voor die begrippen die van belang zijn voor de sociale zekerheid. Deel 2 beschrijft het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen. Eerst wordt een globale schets gegeven van de verschillende regelingen en van de bestuursorganen die de sociale zekerheid uitvoeren. Daarna worden de verschillende regelingen een voor een besproken. Vervolgens komen de mogelijkheden van bezwaar en beroep aan bod, en tot slot wordt aan de hand van een loonstrookje van een werknemer de financiering van de sociale zekerheid getoond. In deel 3 wordt een aantal voorzieningen beschreven dat niet tot de kern van de sociale zekerheid wordt gerekend, maar daar wel tegenaan ligt. Aan de orde komen: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de toeslag voor de kinderopvang, de studiefinanciering en de rechtsbijstand.